Pengertian Tema, Latar, Karakter, Tokoh dan Alur

Tema
Tema adalah gagasan pokok pengarang yang mendasari penyusunan suatu cerita dan sekaligus menjadi sasaran cerita.
Latar
Latar adalah tempat, waktu, terjadinya peristiwa atau suasana cerita
Karakter
Karakter adalah watak atau sifat pelaku dalam cerita
Tokoh dan penokohan
Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam cerita.
Alur
Alur  adalah  jalanya cerita kehidupan tokoh dan konflik yang dialami tokoh dalam cerita.

Sinopsis Novel Misteri Aeiou (3 Sahabat)

misteri aeiouJudul novel        : Misteri Aeiou (3 Sahabat)
Penulis                 : Kusumastuti
Penerbit              : Erlangga for Kids
Tahun                   : 2009
Tebal buku         : 27 bab, 206 halaman
Novel remaja berjudul 3 Sahabat Misteri Aeiou karya Kusumastuti bercerita tentang petualangan 3 sahabat bernama Ade, Rani dan Gunawan dalam memecahkan misteri aeiou. Pada awalnya, Ibu Ade memberikan sebuah kalung kuno mirip sebuah medali  dari Austria untuk Ade. Kalung itu berukuran besar dan tebal. Di atasnya, terdapat hiasan ukiran gambar bunga yang mempunyai lima lembar tajuk bunga bertuliskan AEIOU dimasing-masing lembar tajuknya.  Continue reading

Belajar dan berbagi

http://onlinecasino-games.com