Serat Wulangreh Pupuh Sinom

Serat wulangreh pupuh sinom
Dening : Sri Susuhunan Pakubuwono IV

Pada 1
Ambeke kang wus utama,
tan ngendhak gunaning jalmi,
amiguna ing aguna,
sasolahe kudu bathi,
pintere den alingi,
bodhone didokok ngayun,
pamrihe den inaa,
mring padha padhaning jalmi,
suka bungah den ina sapadha-padha.
Pada 2
Ingsun uga tan mangkana,
baliku kang sun alingi,
kabisan sun dokok ngarsa,
isin   menek den arani,
balilune   angluwihi,
nanging tenanipun   cubluk,
suprandene jroning tyas,
lumaku ingaran wasis,
tanpa ngrasa prandene sugih carita.
Pada 3
Tur ta duk masihe bocah,
akeh temen kang nuruti,
lakune wong kuna-kuna,
lelabetan kang abecik,
miwah carita ugi,
kang kajaba saking embuk,
iku kang aran kojah,
suprandene ingsun iki,
teko nora nana undaking kabisan.
Pada 4
Carita nggonsun nenular,
wong tuwa kang momong dingin,
akeh kang padha cerita,
sun rungokna rina wengi,
samengko isih eling,
sawise diwasa ingsun,
bapa kang paring wulang,
miwah ibu mituturi,
tatakrama ing pratingkah karaharjan.

2 thoughts on “Serat Wulangreh Pupuh Sinom”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>