Tag Archives: Bahasa Jawa

Kidang Kencana dalam Bahasa Jawa

Teks cerita wayang Ramayana lakon Kidang Kencana

Kidang Kencana

Kidang Kencana Ramayana

Kocap kacarita, sajroning lelana sawise nglakoni paukuman buwang limalas taun Rama, Sinta, lan Lesmana tekan ing tengah alas. Nalika tetelune isih ngaso, Sinta kaget amarga mirsani sesawangan sing edi peni. Ana kewan kidang kang merak ati, rupane ayu, polahe trengginas, lan kulite awarna mas. Kidang mlayu mrana-mrene mlumpat-mlumpat nggodha ati. Sinta kepencut, pingin kagungan kidang kang endah iku. Mula kanthi temen, Sinta nyuwun marang Rama supaya nyekel kidang kencana iku kanggo dheweke. Rama tresna banget marang garwane, mula kanthi bombonging ati dheweke ngleksanakake panyuwune Sinta. Continue reading Kidang Kencana dalam Bahasa Jawa

Gancaran Tembang Sinom

Pakubuwana ivSerat Wulangreh pupuh Sinom

Pada.1

Ambege kang wus utama
Tan nggendhak gunaning janmi
Amiguna ing aguna,
Sasolahe kudu bathi,
Pintere den alingi,
Bodhone dinokok ngayun,
Pamrihe den inaa,
Ajana ngarani bangkit,
Suka lila denira sapadha-padha

Gancaran
Perilaku orang yang telah mencapai tataran sempurna tidak akan membatasi atau mencela kepandaian orang lain, kepandaiannya disembunyikan sedangkan kebodohannya ditampilkan agar dihina, jangan sampai ada yang menyebutnya pandai, ia merasa bahagia jika ada yang menghinanya Continue reading Gancaran Tembang Sinom

Serat Wulangreh Pupuh Sinom

Serat wulangreh pupuh sinom
Dening : Sri Susuhunan Pakubuwono IV

Pada 1
Ambeke kang wus utama,
tan ngendhak gunaning jalmi,
amiguna ing aguna,
sasolahe kudu bathi,
pintere den alingi,
bodhone didokok ngayun,
pamrihe den inaa,
mring padha padhaning jalmi,
suka bungah den ina sapadha-padha.
Pada 2
Ingsun uga tan mangkana,
baliku kang sun alingi,
kabisan sun dokok ngarsa,
isin   menek den arani,
balilune   angluwihi,
nanging tenanipun   cubluk,
suprandene jroning tyas,
lumaku ingaran wasis,
tanpa ngrasa prandene sugih carita. Continue reading Serat Wulangreh Pupuh Sinom

Arti guru lagu, guru wilangan dan guru gatra ?

Guru lagu = huruf vokal kang ono ing pungkasane gatra
guru wilangan = cacahing wanda saben sagatra
guru gatra = cacahing gatra saben sapadha

artinya

guru lagu = huruf vokal yang ada pada akhir baris
guru wilangan = banyaknya suku kata dalam satu baris
guru gatra = banyaknya baris dalam satu bait

Contoh pembahasan serat wulangreh pupuh sinom.

Ambeke kang wus utama,
tan ngendhak gunaning jalmi,
amiguna ing aguna,
sasolahe kudu bathi,
pintere den alingi,
bodhone didokok ngayun,
pamrihe den inaa,
mring padha padhaning jalmi,
suka bungah den ina sapadha-padha. Continue reading Arti guru lagu, guru wilangan dan guru gatra ?

Sinau Maca lan Nulis Huruf Jawa

Cara praktis belajar menulis huruf jawa.

Sebelum mulai mempelajari huruf jawa sebaiknya perhatikan hal-hal berikut ini :

1. Jangan buru-buru ingin cepat bisa

2. Lakukan dengan santai dan terus menerus

3. Ikuti tahapan langkah demi langkah.

4. Perbanyak latihan

Tahap 1

Hafalkan satu huruf ( ha ) dengan cara menulis huruf ha berulang-ulang sampai betul-betul hafal. Lanjutkan huruf ke dua ( na ) tulis berulang sampai hafal.

Tahap 2 Continue reading Sinau Maca lan Nulis Huruf Jawa